Tıbbi Hasar Nedir?

Hekimin, sağlık çalışanının bir hata yapması veya hastanenin niteliksiz hizmet vermesi (teknolojisi eskimiş doz hassasiyeti düşük radyoterapi cihazları ile kanser tedavisi) bir davanın kazanılması için yeterli değildir.

Bu uygulamalar ile zarar oluşması ve bu zararın ispatlanması gerekmektedir. Hukuk dilinde buna illiyet bağı veya nedensellik denilmektedir. Tıbbi hata davalarının en can alıcı noktası burasıdır. Genel kural olarak hekimlerden oluşan bilirkişi heyetince (Adli Tıp, Yüksek Sağlık Şurası, Tıp Fakültesi bilirkişilikleri) olayla ilgili standard hizmetin nasıl olması gerektiği, standardların dışına nasıl çıkıldığı ve zararın nasıl oluştuğu açıklanır.

Toplam Sayfa Gösterimi: 5417