Tıbbi Hata-Malpraktis Nedir?

Yaygın kullanımıyla doktor hatası olarak bilinse de aslında malpraktisin tam karşılığı bu değildir. Türk Dil Kurumunun Bilim ve Sanat terimleri Ana Sözlüğü’nde: "Özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum." olarak tanımlanmıştır.  Türk Tabipleri Birliği ise: "Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır." tanımını tercih etmiştir. (Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, md.13).

Tıbbi hata ise çok daha geniş bir tanımlama olup tıbbi hizmeti uygulayandan bağımsız bir çok durum tarafından etkilenir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 16943