Tıbbi Hata - Yurt Dışında Durum

Tıbbı Hata konusunda hastalarda ve toplumda duyarlılık Batı toplumunda özellikle A.B.D.’de başlamıştır. Bu nedenle kayıtların güvenirliği ve tamlığı bize dünyadaki durum hakkında bir fikir vermektedir. A.B.D’de her sene ortalama 10.000 dolayında davada tıbbi hata/malpraktis nedeniyle ödeme yapılmaktadır. Bu sayı son 10 senede azalmaya başlamıştır. Ödenen miktarlar da azalma eğilimindedir. Ancak ödenen rakamlar 3,5 trilyon dolar civarındadır.

Benzer sayılar hatta daha fazlası Avrupa’da kaydedilmektedir. Ödenen bedeller ise toplamda daha az olmakla birlikte dava başına ödenen rakamlar daha fazla olma eğilimindedir. Her ne kadar ödenen bedeller ülkeden ülkeye farklılar gösterse de unutulmaması gereken açılan davaların ancak %10-25’i davacı lehine sonuçlanmaktadır. İlginç olan ise ödenen bedellerin yarısından biraz fazlası mahkeme masrafları ve avukatlara verilmektedir.

Kaynaklar

http://truecostofhealthcare.net/malpractice_statistics/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2628502/

Toplam Sayfa Gösterimi: 2335