Tıbbi Hata Dava Süreci

Tıbbi hata davaları karmaşıktır. Tıbbi hata davaları çok taraflıdır ve genellikle uzun sürer. Tıbbi hata davalarına konu olacak hastanın tedavi sürecine çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katılmış olabilir. Kayıtlar eksik ve hatalı olabilir. Sağlık kurumunun imkan ve uygulamalarının olayla bağlantısı olabilir.

Gereksiz ve kazanma olasılığı çok düşük tıbbi hata davaları açarak hasta ve hasta yakınlarının zaman ve para kayıplarını önleme amacı ile konunun uzmanlarınca yapılacak bir ön inceleme tıbbi hata davalarında yararlı olur ve açılması gerekiyorsa davanın gerçek muhataplarına yönlendirilmesine katkıda bulunur.

Toplam Sayfa Gösterimi: 3337