Tıbbi Hatanın Tarihçesi

Tıbbi hatanın ilk yasal düzenlemesini Mezopotamya kralı Hammurabi’nin yaptığı düşünülmektedir. MÖ 1754 yılına tarihlenen yasalar temel olarak kıstasa kıstas hükmünde olup birçok kalemde ağır cezalar bulunmaktadır.

Bunun tıbbi hata ile ilgili olan kısmında ise şu satırlar yer almaktadır.

“….ameliyatta hastanın ölümüne neden olan doktorun ve hastanın gözünü kör eden doktorun parmakları kesilsin....”

Kayıtlı ilk tıbbi hata davası ise 1374 yılına aittir. Eli yaralanmış bir kadın tedavisini iyi yapmadığı düşündüğü doktoru (elde deformite kalmış) dava etmiş. Ancak prosedür başvuru hatası nedeniyle dava reddedilmiş. Yine de yargıç sonrakilere örnek olacak şekilde bugün bile geçerli olan belli ilkeler belirlemiştir. Buna göre ihmal nedeniyle kötü sonuç olursa hekim suçludur. Ancak gerekli her çabaya rağmen hasta zarar görürse hekim suçlu değildir.

Tıbbi Hata Tarihçe

Kaynakça:

1. http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2015/02/HAMMURABİ-KİMDİR-YASALARI-NELERDİR-9-ŞUBAT-2015.pdf

2. http://www.bsmph.com/Articles/The-History-and-Origins-of-Medical-Malpractice-Litigation.shtml

Toplam Sayfa Gösterimi: 5488