Tıbbi Hataya Maruz Kalıp Kalmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

Ağırlıklı olarak doktor uygulamaları sonucunda ortaya çıktığı düşünülse de; yardımcı sağlık personelinin yetersizliği, sağlık kuruluşunun donanım eksikliği ve çalışma koşullarının uygunsuzluğu da malpraktiste önemli rol oynar. Yani kusur belirlemede çevresel etkenlerin eksiksiz değerlendirilmesi; doğru sonuca varmak, haksız suçlamaları önlemek ve hatta sistemik sorunların saptanıp aynı tıbbi hatanın bir daha yaşanmaması için vazgeçilmezdir.

Benzer şekilde tanıda kullanılan yöntemler ile tedavi seçeneklerinin de uygulayan hekim/sağlık personelinden bağımsız yan etkileri, komplikasyonları ve olumsuz etkileri vardır. Örneğin tırnak çekilmesi ile kalp ameliyatının uygulayan kişiden bağımsız olarak farklı riskleri vardır. Böyle bir durumun gerçek bir malpraktisten ayırt edilmesi veya ne oranda tıbbi hataya katkıda bulunduğunun saptanması şikayetçi tarafın gerçekçi bir değerlendirme yapmasına olanak sağlar.

Önemli bir etken ise hastanın kendisidir. Hastanın genel durumu, ek hastalıklar, yaş, şişmanlık, beslenme bozukluğu ve kanser varlığı gibi sorunlar hem tanı da zorluk yaratır hem de uygulanacak tedaviyi güçleştirip işlemin hata olarak nitelenemeyen komplikasyon oranını artırır.

Bir uygulamada olası tıbbi komplikasyonların hukukta karşılığı ise hata değil "izin verilen risk" tir.

Toplam Sayfa Gösterimi: 28957