Tıbbi Hata İletişim

Bizimle iletişime geçmeden önce aşağıda bulunan taahhüt metnimize göz atmanızı önermekteyiz.

TIBBİ DANIŞMANLIK SİTE KULLANIMI, BİLGİ ALMA KOŞULLARI, ONAY VE BEYAN FORMU

Sitemizden tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda görüş soran kişilerin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi ve bu rıza formunu onaylaması gerekmektedir.

  • Sitemizden tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda görüş soran kişiler; tıbbi hizmet aldığı kurum ya da doktorun kimliği ile tıbbi uygulamaların seyri hakkında gerçeğe uygun bilgi vermeli, alınan tıbbi hizmeti kendisinde bulunan evraklarla birlikte belgelemelidir. Gerçeğe aykırı isnatlar nedeni ile oluşabilecek hatalı kanaatten ve buna dayalı olarak gelişebilecek hukuksal süreçten hatalı /eksik bilgi paylaşımında bulunan kişi sorumludur.
  • Sitemizden tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda görüş soran kişiler, iddiaların yöneldiği sağlık kuruluşu ya da doktor konusunda suç unsuru barındıran ifadeler kullanmaktan kaçınmalıdır. Hakaret ve iftira suçunun oluşmaması bakımından kişi ya da sağlık kuruluşlarına yönelen iddiaların nezaket sınırları içerisinde dile getirilmesi gerekmektedir. Kişilerce yapılan paylaşımların suç teşkil etmesi durumunda, oluşacak cezai sorumluluk paylaşımı yapan kişiye aittir.
  • Sitemizden tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda görüş soran kişiler tarafından uygunsuz içerik paylaşılması durumunda, sitemizce bu iletiler silinecektir.
  • Sitemizden tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda görüş soran kişilerin sitemizle paylaşmış olduğu veriler; yalnızca tıbbi değerlendirme yapacak kişilerce incelenecek, kişiye özel tıbbi veriler hasta bilgilerinin mahremiyeti gereği 3.kişilerle paylaşılmayacaktır.
  • Tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda sitemizce yapılacak değerlendirme kişilerce paylaşılan veriler esas alınarak oluşturulmaktadır. Hastanın tüm tedavi safahatının detaylı olarak değerlendirilmesi çoğu zaman ulaşılan kanaati, kusur durumunu değiştirebilmektedir. Kişilerce paylaşılan verilerle bağlı olarak kanaat sunulduğundan, sitemizce yapılan incelemenin kesin bir sonuç olarak değerlendirilemeyeceği, eldeki veriler ışığında oluşan bir kanaat olduğu, bu nedenle kanaat bildiren hukukçu ve hekimler bakımından bir bağlayıcılığı bulunmadığı, görüş talebinde bulunan site ziyaretçileri tarafından peşinen kabul edilmektedir.
  • Tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda sitemizce yapılan değerlendirmelerin, siteden izin alınmaksızın kopyalanarak hukuki süreçte delil olarak kullanılması yasaktır. Site tarafından yapılan tıbbi değerlendirmeler sitenin kuruluş amacına uygun olarak yalnızca bilgi paylaşım amaçlıdır.
  • Sitemizde tıbbi değerlendirme yapan kişiler halihazırda çeşitli sağlık kurumlarında hizmet sunan hekimler olduğundan; sitemizin çıkar çatışması ya da bir başka etik nedenle tıbbi hata, doktor / hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda görüş beyanından kaçınma hakkı bulunmaktadır.

Yukarıda sunulan koşulları okudum.

KABUL EDİYORUM KABUL ETMİYORUM