Neden Biz?

Ülkemizde giderek artan ve maalesef tüm meslek gruplarını ve çalışanlarını etkileyen bir yozlaşma ve kalitesizleşme süreci vardır. Bu, genel ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan sürecin nedenleri konusunda ayrıntıya girecek değiliz. Ancak bu durum; kişilerin, mesleklerine, iletişim içinde bulundukları diğer kesimlere, hizmet verdikleri insanlara karşı belirginleşen saygı ve sorumluluk azalması olarak kendini göstermektedir.

Toplumun ayrılamaz bir parçası olan sağlık çalışanları ve doktorlar da bu nitelik kaybından etkilenmekte ve icra ettikleri meslekte hata yapabilmektedir. Her şeye rağmen, ana ilgi alanı, bedeli ölçülemeyecek insan sağlığı olan sağlık çalışanları, hem mesleklerinin kutsallığı, hem de ülkemiz koşullarında hekimlik mesleğine girişteki çıtanın daha yüksek olması nedeni ile bu olumsuz süreçten diğer meslek gruplarına göre çok daha az etkilenmiştir. Tıp Fakültelerinin mevcut olumsuz koşulları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık mevzuatı ile ilgili uygulamaları, makina-ekipman cihaz eksiklikleri, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları da sağlık hizmeti ile ilgili ortaya çıkan olumsuzluklara katkıda bulunmaktadır.

Ancak "İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırma" anlayışı ile ülkesini ve mesleğini seven kişiler olarak ülkemizdeki sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak için, gerçek bir hata veya ihmalin varlığını değerlendirerek hasta ve yakınlarına aldıkları tıbbi hizmetin kalitesi konusunda yardımcı olmak ve hekimlerimizin de gereksiz suçlamalar ve dava süreçleri ile yıpranmalarını önlemek amacı ile bu siteyi kurduk.

Eklenme Tarihi: 24.03.2015
Toplam Sayfa Gösterimi: 1928