Sağlık Çalışanları - Tıbbi Hata

Sağlık çalışanlarının çoğu iş hayatında tıbbi hata ile karşılaşmaktadır. A.B.D.’de 65 yaşına kadar çalışan hekimlerin %90’ının yasal bir şikayetle karşılaşacağını bilmekteyiz. Bu yasal şikayet doktorda mutsuzluk yaratmakta ve bu da doktorun meslek hayatını olumsuz etkilemektedir. Doktor artık hastalara çok daha savunmacı yaklaşır ve bazı durumlarda acaba tıbbi hata veya tıbbi uygulama hatası dava konusu olur muyum endişesi ile uygun tedavi sağlamayabilir.

Ayrıca sağlık hizmetinin verildiği ortamdan, cihazlardan ve organizasyondan kaynaklanan zararlar da söz konusu olabilir. Personel eksikliği, eğitimsiz personel, eski ve kalibrasyonu yapılmamış cihazların tanı ve tedavide kullanılması, Sosyal Güvenlik Kurumunun veya Sağlık Bakanlığının bazı prosedürleri de hekim dışı hatalara yol açar. Bu etmenler hukukçular ve hasta/hasta yakınları tarafından genellikle fark edilmez.

Deneyimli ekibimiz her başvuruyu titizlikle inceleyip; malpraktis, tıbbi hata ve izin verilen risk ayrımını gerçekçi bir temelde yapacaktır.

Eklenme Tarihi: 30.08.2016
Toplam Sayfa Gösterimi: 2812